Is jou onderneming se advertering wettig?

Is jou onderneming se advertering wettig?

Deur Alex de Wet.

Vandag in die besigheidswêreld het advertensies en reklame van onskatbare waarde geword ten einde ondernemings en produkte te bemark. Dit is ook belangrik om die ekonomie te help groei om Suid –Afrika ‘n vooruitstrewende land te maak.

Advertering word gereguleer deur wetgewing met betrekking tot groot advertensieborde langs die hoofweg tot advertering op voertuie strek. Advertering in die distrik van Mangaung word deur die Mangaung-munisipaliteit  gereguleer by wyse van die Mangaung-buiteligadvertensie-bywet soos gepromulgeer in die Plaaslike Regeringskennisgewing no. 77 van 21 November 2008.  Die wetgewing is beskikbaar op die webtuiste van die munisipaliteit by www.bloemfontein.co.za.

Die wet is van toepassing op enige advertensie of reklamebord in die munisipale distrik ongeag of die borde of advertensie op publieke of private grond opgerig is en sigbaar is vir die publiek.

Die hoofrede vir die wetgewing is om die betrokke sektor te reguleer en om te verseker dat geen advertertensie- of reklameborde die gemeenskap se veiligheid sal benadeel nie.

Involgens Artikel 9 is daar vorms van advertering wat nie deur die Munisipaliteit goedgekeur hoef te word nie, solank dit voldoen aan die voorskrifte van artikels 18 tot 22 van die wet. Die wet bevat ook bepalings oor die prosedure vir die aansoek wat aan die munisipaliteit gebring moet word om goedkeuring vir die aanbring of oprigting van advertensie- of reklameborde te kry.

Artikel 7 maak voorsiening vir die klassifisering van advertensie-en reklameborde in vyf verskillende klasse met afsonderlike vereistes, naamlik:

  • Super- tot groot en vrystaande advertensieborde, soos langs besige strate en die hoofweg.
  • Plakkate en algemene advertensieborde, soos baniere, eiendomsagentadvertensies en op lamppale.
  • Advertensieborde teen geboue, strukture, ondernemings en wonings.
  • Reklame vir toeriste.
  • Mobiele advertensies soos vir voertuie, ensomeer.

Baie kommerwekkend is dat enige advertensiebord wat nie aan die voorskrifte voldoen nie deur die munisipaliteit verwyder mag word. Dit mag dan na die betaling van ‘n boete of vernietig word, of aan die eienaar terugverkoop word.

So, dink bietjie hieroor na voordat jy die volgende keer net die telefoon optel om die grafiese ontwerper en die tekenskrywer te bel – skakel dalk eers jou prokureur.

1

You May Also Like